За Нас

   

 

 

                       Фирма „ТОДИ „ ООД гр. Смолян

 

              Фирма „ТОДИ „ ООД, гр. Смолян е създадена през 1996 година. Започва дейността си
с  производство на ъглов щепсел и постепенно,  разширява производствената си гама с контакти,
съединители и щепсели.
         Разработката и внедряването на нови изделия се осъществява от високо квалифицирани
специалисти, с богат опит в конструирането .
        Фирмата разполага с необходимото оборудване за производство на електромеханични
изделия с високо качество. Всички изделията се изпитват  в оторизирани лаборатории, на
база на което са съпроводени със Сертификат за качество и Декларация за съответствие.
        Добрата и гъвкавата организация и наличието на завършеност на цикъла на производството
във фирмата позволява да се изпълняват поръчки с гарантирано качество, при конкурентни цени
и срокове.
       Дружеството поддържа добри делови контакти с български фирми, утвърдени на пазара  с
търговия на електроматериали.
       Добрият мениджмънт, дългогодишен професионален опит на персонала и доброто
техническо оборудване са фактори, които обуславят високото качество на произвежданата
от фирмата продукция. Високото качество на произвежданите продукти , в съчетание с
доказаната коректност в деловите отношения са превърнали фирма „ТОДИ „ ООД - Смолян в
желан партньор.

Background Color
Background Image